Summering av året som gått

Oberoende av vilken bolagsform ditt företag har skall den löpande bokföringen sammanställas i ett bokslut.


 

Bokslut / årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut är det dags att göra bokslut, en sammanställning av årets bokföring. Detta känns för många som en stor uppgift och du kanske känner att du vill ha hjälp med detta. Vid bokslutet kontrolleras årets bokföring, eventuella fel upptäcks samt korrigeras. Har jag skött din bokföring under året är jag väl insatt i ditt företag och bokslutet genomförs snabbare.  Bokslutet ligger till grund för bolagets beskattning.

Olika regler för olika bolagsformer

Enskild firma

Driver du en enskild firma och har en omsättning på över 3 miljoner måste du upprätta ett vanligt årsbokslut enligt bokföringslagen och annan normgivning från Bokföringsnämnden. Understiger omsättningen 3 miljoner kan du välja att göra ett förenklat årsbokslut.

Aktiebolag

Bolagsformen aktiebolag innebär att du alltid skall upprätta en årsredovisning, vilken skall skickas in till Bolagsverket. Detta skall göras oberoende om aktiebolaget driver verksamhet eller är vilande. Utifrån bolagets storlek kan årsredovisningen upprättas enligt K2- eller K3-reglerna. Regelverket väljs första gången en årsredovisning upprättas.

Handelsbolag

Ett handelsbolag skall avsluta sitt år med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Olika regler gäller beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.
Ett mindre bolag med enbart fysisk personer som delägare skall upprätta ett årsbokslut. Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare skall alltid upprätta en årsredovisning.

 

Deklaration

Alla typer av bolag skall årligen lämna in en deklaration till Skatteverket. Uppgifterna som lämnas i deklarationen avgör hur mycket bolaget skall betala i skatt.