Löpande redovisning – grunden i din bokföring

Alla som driver näringsverksamhet ska oavsett bolagsform upprätta en bokföring. Bokföringslagen styr hur bokföringen skall upprättas.


 

Den löpande redovisningen är grunden i ditt företag och innefattar många uppgifter som sköts dagligen eller löpande. Låt mig sköta hela eller delar av den löpande bokföringen. Du vet att det görs effektivt och att det blir rätt. Utifrån dina önskemål bestämmer du vad du vill ha hjälp med och vad du vill sköta på egen hand. Du får kontroll över hur företaget går under året och bokslutsarbetet blir enklare och tar mindre tid.

Med en kontinuerlig bokföring följer vi tillsammans upp hur ditt företag utvecklas månadsvis/kvartalsvis.

 

Redovisning

» Grundbokföring
» Momsredovisning
» Skattedeklaration

Kund-/leverantösfakturor

» Fakturering
» Betalningsbevakning av kundfakturor
» Betalservice
» Reskontrahantering